RUOKOJÄRVI

 

Ruokojärvi sijaitsee Kulennoisharjun pohjoispuolella entisen Kerimäen kunnan alueella Toroppalan ja Ruokolahden kylien välissä. Järvi on muutamia kilometrejä pitkä, ja sen leveys vaihtelee muutaman sadan metrin ja kilometrin välillä. Syvimmillään järvi on noin 9 metriä syvä, keskisyvyyden jäädessä arviolta pariin metriin.
Järveä ympäröi toistakymmentä virkistys- ja vapaa-ajankäytössä olevaa mökkiä sekä paikallisasutusta. Järvi on tuonut vuosikymmenten ajan iloa ja hyvinvointia käyttäjilleen niin kesällä uinnin ja kalastuksen kuin talvella hiihdon, pilkkimisen ja kelkkailun merkeissä. Järvellä viihtyvät kaikki, vauvasta vaariin. Mökkiläiset ja asukkaat ovat huolestuneet ennen niin kauniin, kirkasvetisen ja kalaisan järven kunnosta. Järvessä on kova hiekkapohja, joka on peittynyt humuksesta vuosien mittaan. Ranta-asukkaiden havaintojen mukaan veden kirkkaus sekä läpinäkyvyys ovat viime vuosina vähentyneet ja vesikasvillisuus on merkittävästi lisääntynyt. Järven kuntoon halutaan panostaa, jotta mökkeily ja virkistyskäyttö voidaan taata myös tuleville sukupolville. 

YHDISTYS

 

Pro Ruokojärvi ry. on perustettu tammikuussa 2017 Ruokolahdella sijaitsevan Ruokojärven kunnostamiseksi. Yhdistyksen päätavoitteena on Ruokojärven kunnosta huolehtiminen ja sen parantaminen. Yhdistys pyrkii toiminnallaan turvaamaan mökkiläisten ja asukkaiden elämänlaadun ja yleisen viihtyvyyden. Tavoitteena on puhtaampi ja kalaisampi Ruokojärvi. Yhdistys kannustaa seudun asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä yhteistyöhön, jotta järven kunto ja vesi koko järvialueella olisi hyvää myös tulevaisuudessa. Lisäksi yhdistys pyrkii toiminnallaan varmistamaan ja lisäämään virkistyskäyttömahdollisuuksia, alueen vetovoimaisuutta sekä alueen asukkaiden ja mökkiläisten vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. 
 
 

MUKANA TUKEMASSA: