Kuukausi: syyskuu 2019

Ruokojärven kunnostushankkeen info- ja suunnitteluilta 31.7.2019

Ruokojärven kunnostushankkeen info- ja suunnitteluilta toteutettiin 31.7.2019 Ruokojärven rannalla. Ilta keräsi hyvin jäseniä ja kyläläisiä kuulolle tulevien kunnostustoimien suunnittelun pariin.

Read More

Ruokojärven kunnostus etenee laajalla rintamalla

Pro Ruokojärvi ry toteutti mittavan esiselvityshankkeen vuosina 2017-2019, jonka myötä kunnostustyöt järvellä on aloitettu laajalla rintamalla! Yhdistys sai Etelä-Savon elinkeino, -liikenne- ja ympäristökeskukselta myönteisen avustuspäätöksen Ruokojärven kunnostushankkeeseen vuosille 2019-2022. Tämän hankkeen myötä järvellä edetään esiselvityshankkeessa merkityksellisiksi todetuissa kunnostustoimenpiteissä: Pennasenlahden eroosiontorjunnassa, Suurisaaren penkereen aukaisussa sekä järviruokojen kolmivuotisessa niitossa. Hankkeen kokonaisarvo on […]

Read More

Ruokojärven hoitokalastus 5.6-14.6.2019

Ruokojärvi pääsi pilottijärveksi XAMK:n hallinnoimaan “Nostetta särkikaloista” -hankkeeseen, jonka myötä järveä hoitokalastettiin 5.6.-14.6.2019. Kalastus oli monilta osin onnistunut ja herätti kiinnostusta alueella. Raportti kalastuksesta tulossa sivulle myöhemmin.

Read More

Vuosikokous 2019 keräsi runsaasti väkeä

Pro Ruokojärvi ry:n vuosikokous järjestettiin 14.2. Hotelli Pietari Kylliäisessä, Savonlinnassa. Kokoukseen osallistui 19 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin vuosikokouksen mukaiset asiat sekä keskusteltiin hanketilanteesta. Maittava juhlaruoka nautittiin kokouksen jälkeen. Puheenjohtajana vuonna 2019 jatkaa Helena Hirvonen. Hallitukseen vuodeksi 2019 valittiin 5 varsinaista + 2 varajäsentä: Arto Ryyppö, vars. Vesa Sallinen, vars. Paula Muhonen, […]

Read More